Mobiliteitscentrale Salders

Persbericht Mobiliteitscentrale Salders

Samen komen tot innovatieve vervoersoplossingen
De gemeente Almere en Mobiliteitscentrale Salders ontwikkelen innovatieve vervoersoplossingen voor Almeerders die niet zelfstandig kunnen reizen. Hiermee ondersteunen ze inwoners om mobiel te blijven en mee te doen in de stad. De samenwerking tussen de gemeente en Salders geldt voor de komende vijf jaar en is vastgelegd in een overeenkomst onder de naam ‘Mobiliteitslab’.

De samenwerking richt zich in eerste instantie op nieuwe oplossingen voor Almeerders die gebruikmaken van de deeltaxi. Met deze gedeelde taxibusjes kunnen inwoners reizen naar bijvoorbeeld familie, het winkelcentrum of de huisartsenpost. Bestellen ze een rit, dan kunnen ze binnenkort een aanbod krijgen om anders vervoerd te worden dan ze gewend zijn. Dit gebeurt altijd in goed overleg met de persoon in kwestie. Voorop staat dat iemand altijd op een prettige manier naar zijn of haar bestemming wordt gebracht.

Langdurige samenwerking
Er is gekozen voor een meerjarige overeenkomst tussen de gemeente en Mobiliteitscentrale Salders. Dat geeft ruimte om de samenwerking te bestendigen en om duurzame investeringen te doen. Naast alternatieven voor de deeltaxi wordt op termijn ook in bredere zin gekeken naar innovatieve oplossingen die de mobiliteit van inwoners bevorderen.