Salders Doet! BV

Arbeidsmatige dagbesteding

Met onze dagbesteding bieden we een plek aan jongeren en jongvolwassenen die geen baan hebben en/of niet (meer) naar school gaan en die opzoek zijn naar een veilige plek waar ze ervaringen op kunnen doen t.a.v. leren en werken. De dagbesteding is erop gericht een zinvolle, actieve en creatieve dagbesteding te bieden. Er wordt een traject op maat van start gegaan bestaande uit zowel zorg als onderwijs- en leer/werkplek met het uiteindelijke doel de jongere indien mogelijk weer te laten terugstromen naar het onderwijs of een passende arbeidsplek.

Salders Doet! Dagbesteding en Begeleiding

Salders Doet! “Gezond” wonen

 

Begeleiding bij zelfstandig wonen

Een groot aantal mensen ervaren regelmatig problemen ‘in de weg naar zelfstandigheid’. Ze kunnen het lastig vinden om zelfstandig het huishouden te organiseren, om te gaan met de bijbehorende financiën en administratie, het indelen van hun dag, omgaan met geld en moeite hebben met het aangaan van sociale contacten etc. Deze jongeren hebben extra ondersteuning nodig op het gebied van wonen. Samen met de jongere wordt gezocht naar een goede omgang met de problematiek en een daarbij passende woon- en leefsituatie.

School/Studie begeleiding

Jongeren met een beperking lopen, of dat nu in het regulier of speciaal onderwijs is, tegen problemen aan en hebben behoefte aan begeleiding. Vaak is het intellect niet het probleem, maar eerder het organiseren van alles wat te maken heeft met school. Leren is niet altijd makkelijk. Veel jongeren hebben moeite met plannen, behoefte aan structuur en zelfdiscipline, of willen zelfstandiger leren werken. Sommigen zijn snel afgeleid of missen motivatie, hebben een achterstand of een leerprobleem. In al deze situaties kan persoonlijke begeleiding een uitkomst zijn.

Jobcoaching

Zodra een deelnemer voldoet aan de competenties om een start te maken binnen de reguliere arbeidsmarkt wordt er gestart met bemiddeling naar een passende arbeidsplek. De trajectbegeleider helpt (daar waar nodig) bij het vinden (en indien nodig aanpassen) van een baan. Trajectbegeleiding heeft als doelstelling de inzetbaarheid van de deelnemer te vergroten, de duurzaamheid van de plaatsing te bevorderen en daarmee uitval te voorkomen. Het uiteindelijke doel is dat de deelnemer optimaal kan functioneren als een zo volwaardig mogelijk medewerker binnen het vrije bedrijf.

Speerpunten Coaching groene en gezonde Lifestyle

  • Groene energie (zonnepanelen, grondwarmte,windenergie)
  • Gezonde voeding (denk aan diëtiste en samengestelde maaltijdpakketten/menu’s)
  • Sport begeleiding (bewustwording van de noodzaak)