Stichting Salders Doet!

Stichting Salders Doet!

Naam:
Stichting vrienden van Salders Doet!

Fiscaal nummer:
854925466

Contact:
Neonweg 5
1362 AG Almere

Doelstelling:
Het vervoeren van personen door vrijwilligers onder leiding van een professionele taxicentrale. Het doel is de inwoners van Almere mobieler te maken. Dit product is bekend bij de gemeente Almere onder de naam “Mobiliteitslab Almere”

Beleidsplan:
Het van a naar b brengen van wmo cliënten van de gemeente Almere. De cliënten die vanwege de extra zorg buiten de vergoeding van het normale taxivervoer vallen of die meer zorg/tijd nodig hebben worden door onze vrijwilligers vervoerd. Deze kunnen ook assisteren om boodschappen te doen op de markt of cliënten mee het ziekenhuis in begeleiden in een tijd zonder Corona.

Bestuurssamenstelling:
Penningmeester: T. Salders

Voorzitter: P. Nagel

Secretaris: P.A. Idsinga

Belongingsbeleid:
Geen. Alles geheel vrijwillig

Uitgeoefende activiteiten:
De activiteiten van Stichting vrienden van Salders Doet! bestaan voornamelijk uit het vervoeren
van personen door vrijwilligers onder leiding van een professionele taxicentrale. Het doel is de
inwoners van Almere mobieler te maken. Dit product is bekend bij de gemeente Almere onder
de naam “Mobiliteitslab Almere”

Financiële verantwoording:

Download hier de jaarrekening van 2021.
Download hier de jaarrekening van 2020.

Download hier het Standaard formulier publicatie algemeen